Hembygdskretsen Tumathorp

Hembygdskretsen Tumathorp

Skolmuseet i Tommarp. Sveriges första skola ?

välkommen till vår webbsida

Välkommen till Hembygdskretsen Tumathorp! Vi bjuder in er att ansluta sig till oss på lördagen den 11 november kl. 13:00 i gamla sparbankshusets källare för Arkivens dag. Upptäck vårt kulturarv och njut av spännande möten för en härlig dag tillsammans!

Du kan skriva till oss.

tumathorphembygdskretsen@gmail.com

Ända sedan mitten av 1000-talet har Tommarp varit en central plats i det forna "Skåneland". Redan omkring 1050 byggde den danska kungamakten en kungsgård på platsen, och hundra år senare, ca 1155, började munkar från Frankrike att bygga ett av de äldsta premonstratenserklostren i Norden, vilket ytterligare stärkte stadens position. Stadsrättigheterna gick så småningom förlorade, och med tiden förvandlades staden Tumathorp till byn Östra Tommarp.


Hembygdskretsen startades på 1940-50 talet, och har som sin främsta uppgift att åt kommande generationer förvalta det arv som lagts i våra händer, samt sprida kännedom om forna tiders liv och leverne.

I våra museer visar vi föremål, interiörer samt dokumentation från Tommarps alla tidsepoker, och vi berättar gärna om de tider då ett av Sveriges allra första skolhus fanns i Tommarp, eller då ett av Skånes mäktigaste kloster spred sin glans och sina kunskaper över hela bygden.