Hembygdskretsen Tumathorp

Kvarn 4 - Lövdals kvarn

Kvarn 4 låg väster om kyrkbyn. Den har troligen tillhört Glimminge Gård på 1680-talet, och arrenderades cirka 1780-1798 av Mårten Bosson och hans hustru Dorothea Persdotter, och de kommande tjugo åren av deras dotter Elisabeth Mårtensdotter och hennes äkta män. 1833 såldes fastigheten och kvarnen av änkegrevinnan Lovisa Fersen, född Piper, och fröken Adelaide till nämndemannen Ola Arvidsson, som sålde vidare till sin son Per Olsson.

1848 kom kvarnen i släkten Löfdahls ägo genom Mårten Löfdahl.Vid Lövdals kvarn har det funnits såväl vattenkvarn som väderkvarn. Vattenkvarnen och övriga byggnader brann ner 1933, men återuppbyggdes.Vattenkvarnen drevs  kommersiellt fram till 1948 och har på senare år restaurerats. Idag drivs jordbruket av siste möllaren Martin Löfdahls barnbarn, Lars Ohlin. Lars är 5:e generationen möllare.