Hembygdskretsen Tumathorp

Esbjörnska huset

Esbjörnska huset


Esbjörnshuset är ett typiskt "gadehus" från 1700-talet, beläget på byns "gata" (mark) invid kyrkogården. Interiören är gedigen skånsk: Dels en liten "stua" med bänk och bord, "uteliggare" (järnugnen som eldas bakifrån, genom skorstenen) samt tapetserat tak, och dels ett finrum. Vid ena gaveln ligger "sterset" (grovköket) kring "illaren" (eldstaden) i den stora skorstenen, och en säregen brunn inomhus. I andra ändan ligger logen, jämte bås för svin, får och höns.

Esbjörnska huset. Ett "gadehus" från 1700-talet