Hembygdskretsen Tumathorp

Kyrkan

Kyrkan

I sin bok "Skånska städer: Tommarp och Simrishamn" (Jönsson och Wallebom, 2006) skriver författarna att den medeltida socken- och stadskyrkan troligen var uppförd på 1100-talet. Man tror att den äldsta kyrkan var ganska liten, cirka 6 meter bred och ungefär 12 meter lång, och att den låg inom den nuvarande kyrkans murar.

Kyrkan var byggd av kalksten och fältsten, och som takbeklädnad hade bly använts. När man rev kyrkan hittade man nämligen en stor mängd bly som hade runnit ner i murarna vid en eldsvåda.

Utvändigt var S:ta Maria vitkalkad, och invändigt var den vackert målad och beklädd med helgonbilder. Altartavlan var dubbel och slogs upp i två portar. Den gamla dopfunten finns numera på Historiska muséet i Lund. Där finns också den gamla madonnabilden av trä, som tyvärr är ganska skadad. Den är sannolikt ett hanseatiskt arbete från 1300-talets första hälft. Den nya Mariastatyn i kyrkan är gjord av konstnären Ralf Borselius.

Den nuvarande kyrkan i Östra Tommarp byggdes 1857-1859. När man rev den gamla kyrkan lät man tornet stå kvar. Inte förrän 1888 byggdes ett nytt torn.