Skol- och klostermuseum, bygdemuseum samt Lennart Rybergs unika foton från tidigt 1900-tal
Skolmuseet

Tommarps gamla skolhus byggdes år 1727 och är säkerligen Sveriges äldsta. Stenar från klostret användes som byggnadsmaterial. En stentavla vid ingången talar om att det var kyrkoherden Nils Nyman som på egen bekostnad lät bygga huset. Skåningarna hade varit svenska i blott 69 år och föredrog fortfarande det danska språket framför det svenska. År 1678 hade kungen påbjudit att alla katekeser och bönböcker som var skrivna på danska skulle ersättas med svenska, och därmed blev det biskoparnas och prästernas uppgift att verkställa kungens påbud.
Under en storbrand i Tommarp år 1911 förstördes skolhuset som dock återuppbyggdes, men blott för att få bli stall för kyrkobesökarnas hästar.


Skolhuset blev år 1955 iordningsställt till museum.
Utöver själva skolmuseet finns det i huset ett sten- och klostermuseum, ett bygdemuseum samt en enastående fotodokumentation från tidigt 1900-tal.

Skolmuseet. Under juli månad öppet dagligen kl. 14-16 Övrig tid enl. överenskommelse.

Benny Boysen 05.09.2020 07:53

Hej! Kan nogen hjælpe mig? Hvor ligger den gård, som omkring år 1900 hed nr. 14 i Östre Tommarp? Her boede Ola Persson (født 1847) og Sissa Olsdotter (født 1845

Ulla Persson 09.07.2016 17:35

Till stor glädje fann jag en monter med minnen från IOGT scouterna. Min far Marteu Persson var initiativtagare och startade upp den och var kårchef första tiden

| Svar

Senaste kommentarer

13.11 | 20:40

Kvarnen borde friköpts av Nils Beckvall (1762-1834) från Barsebäck! Inte Lars (1793-1872).

05.09 | 07:53

Hej! Kan nogen hjælpe mig? Hvor ligger den gård, som omkring år 1900 hed nr. 14 i Östre Tommarp? Her boede Ola Persson (født 1847) og Sissa Olsdotter (født 1845

22.07 | 22:16

Ni borde ta bort Sigvards namn och tel.nr!

08.03 | 17:24

E-post adress