"Den gamla goda tiden"

Ö.Tommarps gamla kyrka riven 1857
Ö.Tommarps gamla torn kalkas sista gång ? ersattes 1888
Kyrkan 1920 talet
1930 talet
Ö.Tommarps kyrka o. kyrkogård 1940 talet
Kyrkan 1950 talet
Ställningsbygge 1920 talet
Ö.Tommarp 1940 talet
Tornmålning 1920talet
Tommarps Likvagn användes sista gång 1945
Pärlkransar på grav början 1900 talet
Tommarpsmadonnan d.ä från medeltiden förvaras i Lund
Nya Madonnan av Jarl Broselius 2007 till kyrkans 150 års jubil.
Storklockan omgjuten i Köpenhamn 1657 ett år innan Skåne blev svenskt
Fredrik den 3:e vapen ingjutet i klockan
Ö.Tommarps.järnvägsstation början på 1900talet
Nya stationshuset byggdes 1914
Invigning av Esbjörnshuset 7sep.1952
Esbjörnshuset och trädgård 1952
Lövdahls kvarndamm och bro 1905

| Svar

Senaste kommentarer

13.11 | 20:40

Kvarnen borde friköpts av Nils Beckvall (1762-1834) från Barsebäck! Inte Lars (1793-1872).

05.09 | 07:53

Hej! Kan nogen hjælpe mig? Hvor ligger den gård, som omkring år 1900 hed nr. 14 i Östre Tommarp? Her boede Ola Persson (født 1847) og Sissa Olsdotter (født 1845

22.07 | 22:16

Ni borde ta bort Sigvards namn och tel.nr!

08.03 | 17:24

E-post adress