Hembygdskretsen Tumathorp

"Den gamla goda tiden"

Ö.Tommarps gamla kyrka riven 1857

Kyrkan 1920 talet

Ö.Tommarps kyrka o. kyrkogård 1940 talet

Ställningsbygge 1920 talet

Tornmålning 1920talet

Pärlkransar på grav början 1900 talet

Nya Madonnan av Jarl Broselius 2007 till kyrkans 150 års jubil.

Fredrik den 3:e vapen ingjutet i klockan

Nya stationshuset byggdes 1914

Esbjörnshuset och trädgård 1952

Ö.Tommarps gamla torn kalkas sista gång ? ersattes 1888

1930 talet

Kyrkan 1950 talet

Ö.Tommarp 1940 talet

Tommarps Likvagn användes sista gång 1945

Tommarpsmadonnan d.ä från medeltiden förvaras i Lund

Storklockan omgjuten i Köpenhamn 1657 ett år innan Skåne blev svenskt

Ö.Tommarps.järnvägsstation början på 1900talet

Invigning av Esbjörnshuset 7sep.1952

Lövdahls kvarndamm och bro 1905