Hembygdskretsen Tumathorp

Årsmötet 2018

Resumé från Årsmötet 19 mars 2018

Resumé från Årsmötet 

den 19 mars 2018 som hölls i Församlingshemmet i Ö Tommarp

Avgående ordförande, Sigvard Svensson, öppnade mötet med att hälsa ett 25-tal medlemmar välkomna till årsmötet. Särskilt välkommen hälsades Björn Bergman som efter årsmötesförhandlingarna visar sin film "Sigvard berättaren".

Därefter hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt dagordning. 

Då Sigvard Svensson begärt att få lämna sitt ordförandeuppdrag valde stämman valberedningens förslag, Holger Bak, till ordförande på ett år. Som styrelseledamöter valdes på två år, Karl-Erik Freij Lars Ohlin, Ingrid Popovics, Gunvor Persson och Britten Bromell. Kvarstående i styrelsen för ytterligare ett år är Stig Jönsson, Sven-Erland Svensson, Åke Nilsson och Sten Håkansson. Till styrelseledamot efter Holger Bak på ett år valdes Lena Andersson. Till revisorer omvaldes Christer Svensson samt Birgit Nilsson. Som suppleant omvaldes Gert Persson. Till valberedning omvaldes Claes Persson, Ingvar Jönsson och Nils-Tore Reslow. Som sammankallande i valberedningen valdes Claes Persson.

Hembygdskretsen kommer även i år att delta i Berättarveckan med program från 25 juni varje dag med avslutning den 1 juli då Simrishamns Musikkår spelar i Ö Tommarps kyrka. Hembygdskretsens program kommer att annonseras i dagspress samt särskilt programblad. Skolmuséet och Esbjörnshuset inleder även sitt öppethållande med guidning den 25 juni och håller sedan öppet varje dag 13-16 hela juli månad. Dessutom planeras grillkväll med Sockengillet, arrangemang på Glimmingehus samt Arkivens Dag.

Efter 44 år i Hembygdskretsen och 12 år som ordförande lämnar nu Sigvard Svensson styrelsen. Han uttrycker sin stora tacksamhet för allt stöd han fått av styrelsen samt medlemmarna under sina ordförandeår. Sigvard lämnar nu över ordförandeklubban till Holger Bak och önskar honom lycka till i sitt ordförandeskap. Holger tackar för det stora förtroende han fått och tar med glädje, dock med viss rädsla över posten som Hembygdskretsens nye ordförande. Claes Persson tackar Sigvard för hans stora engagemang och inte minst kunskap och fantastiska förmåga att kunna ta fram levande berättelser ur föremål och byggnader. Claes betonar samtidigt vikten av att vi alla hjälps åt att förvalta och bevara all den kunskap och alla de berättelser Sigvard besitter till kommande generationer. Holger tackar Sigvard å styrelsens vägnar med att överlämna en fotografisk minnestavla samt blommor. Sigvards hustru Astrid tackades särskilt för sitt stora engagemang för Hembygdskretsen med blommor.

Ordet lämnades över till Björn Bergman som visade sin fina film "Sigvard berättaren", vad var det som gjorde Sigvard till den berättare han är? Filmen finns att se på youtube, länken finns på Hembygdskretsens hemsida 

Tack Sigvard för allt du gjort för Hembygdskretsen!